TJENESTEVILKÅR

Vennligst les alle disse vilkårene og betingelsene nedenfor.

Du må lese disse vilkårene og betingelsene for å sikre at de inneholder alt du ønsker og ingenting du ikke er fornøyd med. Dette er fordi vi da kan akseptere bestillingen din og lage en juridisk håndhevbar avtale uten ytterligere henvisning til deg. Hvis du har bekymringer, vennligst send oss ​​en e-post fra kontaktsiden vår.

Applikasjon

 1. Dette er vilkårene som vi selger alle varer til deg på. Ved å bestille noen av varene godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Ved å bestille noen av tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

Tolkning

 1. Forbruker betyr en person som handler for formål som er helt eller hovedsakelig utenfor hans eller hennes handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
 2. Kontrakt betyr den juridisk bindende avtalen mellom deg og oss for levering av varene;
 3. Leveringssted betyr leverandørens lokaler eller annet sted hvor varene skal leveres, som angitt i bestillingen;
 4. Varig medium betyr papir eller e-post, eller ethvert annet medium som gjør at informasjon kan adresseres personlig til mottakeren, gjør det mulig for mottakeren å lagre informasjonen på en måte som er tilgjengelig for fremtidig referanse i en periode som er lang nok for formålet med informasjonen, og tillater uendret reproduksjon av informasjonen som er lagret;
 5. Varer betyr varene som er annonsert på nettstedet som vi leverer til deg med nummeret og beskrivelsen som er angitt i bestillingen;
 6. Ordre betyr kundens bestilling av varene fra leverandøren slik den er sendt inn etter den trinnvise prosessen som er angitt på nettstedet;
 7. Personvernerklæring betyr vilkårene som angir hvordan vi skal håndtere konfidensiell og personlig informasjon mottatt fra deg via nettstedet;
 8. Nettstedet betyr nettstedet vårt JOVEAL.COM som varene annonseres på.

Varer

 1. Beskrivelsen av varene er som angitt på nettstedet, kataloger, brosjyrer eller annen form for reklame. Enhver beskrivelse er kun for illustrative formål, og det kan være små avvik i størrelsen og fargen på varene som leveres.
 2. I tilfelle av varer som er laget etter dine spesielle behov, er det ditt ansvar å sikre at all informasjon eller spesifikasjoner du oppgir er nøyaktig.
 3. Alle varer som vises på nettstedet er avhengig av tilgjengelighet.
 4. Vi kan gjøre endringer i varene som er nødvendige for å overholde gjeldende lover eller sikkerhetskrav. Vi vil varsle deg om disse endringene.

Personlig informasjon

 1. Vi beholder og bruker all informasjon strengt under personvernreglene.
 2. Vi kan kontakte deg ved å bruke e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder og ved forhåndsbetalt post, og du godtar dette uttrykkelig.

Grunnlag for salg

 1. Beskrivelsen av varene på nettstedet vårt utgjør ikke et kontraktsmessig tilbud om å selge varene. Når en bestilling er sendt inn på nettstedet, kan vi avvise den uansett årsak, selv om vi vil prøve å fortelle deg årsaken uten forsinkelser.
 2. Bestillingsprosessen er beskrevet på nettstedet. Hvert trinn lar deg kontrollere og endre eventuelle feil før du sender inn bestillingen. Det er ditt ansvar å kontrollere at du har brukt bestillingsprosessen riktig.
 3. En kontrakt vil bli dannet for salg av varer som er bestilt kun når du mottar en e-post fra oss som bekrefter bestillingen ( ordrebekreftelse ). Du må sørge for at ordrebekreftelsen er fullstendig og nøyaktig og informere oss umiddelbart om eventuelle feil. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter i bestillingen som er lagt inn av deg. Ved å legge inn en bestilling godtar du at vi gir deg bekreftelse på kontrakten ved hjelp av en e-post med all informasjon i den (dvs. bestillingsbekreftelsen). Du vil motta ordrebekreftelsen innen rimelig tid etter at du har inngått kontrakten, men i alle fall ikke senere enn leveringen av eventuelle varer levert i henhold til kontrakten.
 4. Ethvert tilbud er gyldig i en periode på maksimalt 14 dager fra datoen, med mindre vi uttrykkelig trekker det tilbake på et tidligere tidspunkt.
 5. Ingen endring av Kontrakten, enten om beskrivelse av varene, gebyrer eller annet, kan gjøres etter at den er inngått med mindre endringen er skriftlig avtalt mellom Kunden og Leverandøren.
 6. Vi har til hensikt at disse vilkårene og betingelsene kun gjelder for en kontrakt inngått av deg som forbruker. Hvis dette ikke er tilfelle, må du fortelle oss det, slik at vi kan gi deg en annen kontrakt med vilkår som er mer passende for deg og som i noen henseender kan være bedre for deg, for eksempel ved å gi deg rettigheter som en virksomhet.

Pris og betaling

 1. Prisen på varene er i amerikanske dollar, og eventuelle tilleggsleveringer eller andre kostnader er angitt på nettstedet på datoen for bestillingen eller en annen pris som vi kan avtale skriftlig.
 2. Priser og avgifter inkluderer merverdiavgift til den satsen som gjelder på tidspunktet for bestillingen.
 3. Du må betale ved å sende inn kreditt- eller debetkortopplysningene dine sammen med bestillingen din, og vi kan ta betaling umiddelbart eller på annen måte før levering av varene.

Leveranse

 1. Vi vil levere varene til leveringsstedet innen den avtalte tid eller, dersom det ikke er avtalt, uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke mer enn 30 dager etter dagen da kontrakten ble inngått.
 2. Uansett, uavhengig av hendelser utenfor vår kontroll, hvis vi ikke leverer varene i tide, kan du (i tillegg til eventuelle andre rettsmidler) behandle kontrakten til slutt hvis:
  1. vi har nektet å levere varene, eller hvis levering i tide er avgjørende under hensyntagen til alle relevante omstendigheter på det tidspunktet kontrakten ble inngått, eller du sa til oss før kontrakten ble inngått at levering i tide var avgjørende; eller
  2. etter at vi ikke har levert i tide, har du spesifisert en senere periode som er passende for omstendighetene, og vi har ikke levert innen denne perioden.
 3. Hvis du behandler kontrakten til slutt, vil vi (i tillegg til andre rettsmidler) umiddelbart returnere alle betalinger som er utført i henhold til kontrakten.
 4. Hvis du var berettiget til å behandle kontrakten til slutt, men ikke gjør det, er du ikke forhindret fra å kansellere bestillingen for noen varer eller avvise varer som er levert, og hvis du gjør dette, vil vi (i tillegg til andre rettsmidler) uten forsinkelse returnere alle betalinger gjort i henhold til kontrakten for slike kansellerte eller avviste varer. Hvis varene er levert, må du returnere dem til oss eller la oss hente dem hos deg og vi betaler kostnadene for dette.
 5. Hvis noen varer danner en kommersiell enhet (en enhet er en kommersiell enhet hvis deling av enheten vil forringe verdien av varene eller enhetens karakter) kan du ikke kansellere eller avvise bestillingen for noen av disse varene uten også å kansellere eller avvise ordren for resten av dem.
 6. Du samtykker til at vi kan levere varene i avdrag hvis vi lider av mangel på lager eller andre reelle og rettferdige grunner, underlagt bestemmelsene ovenfor og forutsatt at du ikke er ansvarlig for ekstra kostnader.
 7. Hvis du eller din nominerte, uten vår skyld, mislykkes i å motta varene på leveringsstedet, kan vi belaste rimelige kostnader for lagring og omlevering av dem.
 8. Varene vil bli ditt ansvar fra fullføring av levering eller henting fra kunden. Du må, hvis det er praktisk mulig, undersøke varene før du aksepterer dem.

Risiko og tittel

 1. Risikoen for skade på eller tap av varer vil gå over til deg når varene leveres til deg.
 2. Du eier ikke varene før vi har mottatt full betaling. Hvis full betaling er forsinket eller et skritt inntreffer mot din konkurs, kan vi ved varsel velge å kansellere enhver levering og avslutte enhver rett til å bruke varene som fortsatt eies av deg, i så fall må du returnere dem eller la oss hente dem.

Uttak, retur og kansellering

 1. Du kan trekke tilbake bestillingen ved å fortelle oss det før kontrakten inngås, hvis du bare ønsker å ombestemme deg og uten å gi oss en grunn, og uten å pådra deg noe ansvar.
 2. Dette er en fjernkontrakt (som definert nedenfor) som har kanselleringsrettighetene (kanselleringsrettighetene) angitt nedenfor. Disse kanselleringsrettene gjelder imidlertid ikke for en kontrakt for følgende varer (uten andre) under følgende omstendigheter:
  1. varer som er laget etter dine spesifikasjoner eller er tydelig personaliserte;
  2. varer som kan forringes eller utløpe raskt.
 3. Dessuten opphører kanselleringsretten for en kontrakt å være tilgjengelig under følgende omstendigheter:
  1. i tilfelle en salgskontrakt, hvis varene blir uatskillelig blandet (i henhold til deres art) med andre varer etter levering.
 4. Vi ikke mottar kansellering 24 timer etter at bestillingen er fullført.

Virkninger av kansellering i angrefristen

 1. Bortsett fra det som er angitt nedenfor, hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den billigste typen standard levering tilbys av oss).

Fradrag for leverte varer

 1. Vi kan foreta et fradrag fra refusjonen for verditap på leverte varer, hvis tapet er et resultat av unødvendig håndtering av deg (dvs. håndtering av varene utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon: f.eks. det går utover den typen håndtering som med rimelighet kan være tillatt i en butikk). Dette er fordi du er ansvarlig for det tapet, og hvis dette fradraget ikke gjøres, må du betale oss tapsbeløpet.

Tidspunkt for refusjon

 1. Hvis vi ikke har tilbudt å hente varene, vil vi foreta refusjonen uten unødig forsinkelse, og senest:
  1. 14 dager etter dagen vi mottar tilbake fra deg alle leverte varer, eller
  2. (hvis tidligere) 14 dager etter dagen du fremlegger bevis på at du har sendt tilbake varene.
 2. Hvis vi har tilbudt å hente varene eller hvis ingen varer ble levert, vil vi foreta refusjonen uten unødig forsinkelse, og ikke senere enn 14 dager etter dagen da vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten.
 3. Vi vil foreta refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av refusjonen.

Retur av varer

 1. Hvis du har mottatt varer i forbindelse med kontrakten som du har kansellert, må du sende tilbake varene eller overlevere dem til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Varene før perioden på 5 dager er utløpt. Du godtar at du må bære kostnadene ved å returnere varene.
 1. For formålene med disse kanselleringsrettene har disse ordene følgende betydninger:
  1. Avstandsavtale betyr en avtale inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker under en organisert fjernsalgs- eller tjenesteytelsesordning uten samtidig fysisk tilstedeværelse av den næringsdrivende og forbrukeren, med eksklusiv bruk av ett eller flere midler for fjernkommunikasjon t.o.m. tidspunktet da kontrakten er inngått;
  2. Salgskontrakt betyr en kontrakt der en næringsdrivende overfører eller godtar å overføre eiendomsretten til varer til en forbruker og forbrukeren betaler eller godtar å betale prisen, inkludert enhver kontrakt som har både varer og tjenester som formål.

Overensstemmelse

 1. Vi har en juridisk plikt til å levere varene i samsvar med kontrakten, og vil ikke ha samsvart hvis den ikke oppfyller følgende forpliktelse.
 2. Ved levering vil varene:
  1. være av tilfredsstillende kvalitet;
  2. være rimelig egnet for ethvert spesielt formål som du kjøper varene som du, før kontrakten ble inngått, gjorde kjent for oss (med mindre du faktisk ikke stoler på, eller det er urimelig for deg å stole på vår dyktighet og dømmekraft) og være egnet til ethvert formål som er fremsatt av oss eller angitt i kontrakten; og
  3. samsvarer med beskrivelsen deres.
 3. Det er ikke en svikt i samsvar hvis feilen har sin opprinnelse i materialene dine.

Etterfølgere og våre underleverandører

 1. Hver av partene kan overføre fordelene av denne kontrakten til noen andre, og vil forbli ansvarlig overfor den andre for sine forpliktelser i henhold til kontrakten. Leverandøren vil være ansvarlig for handlingene til eventuelle underleverandører som den velger å hjelpe til med å utføre sine plikter.

Omstendigheter utenfor noen av partenes kontroll

 1. I tilfelle svikt fra en part på grunn av noe utenfor dens rimelige kontroll:
  1. parten vil informere den andre parten så snart det er praktisk mulig; og
  2. Partens forpliktelser vil bli suspendert så langt det er rimelig, forutsatt at denne parten vil handle rimelig, og parten vil ikke være ansvarlig for svikt som den ikke med rimelighet kunne unngå, men dette vil ikke påvirke Kundens ovennevnte rettigheter knyttet til levering og noen rett til å kansellere, nedenfor.

Personvern

 1. Personvernet ditt er avgjørende for oss. Vi respekterer ditt personvern og overholder den generelle databeskyttelsesforordningen med hensyn til dine personlige opplysninger.
 2. Disse vilkårene og betingelsene bør leses ved siden av, og kommer i tillegg til retningslinjene våre, inkludert personvernreglene våre ( https://joveal.com/privacy-policy ).
 3. For formålene med disse vilkårene og betingelsene:
  1. "Databeskyttelseslover" betyr enhver gjeldende lov knyttet til behandling av personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, direktivet 95/46/EC (databeskyttelsesdirektivet) eller GDPR.
  2. «GDPR» betyr den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679.
  3. 'Datakontrollør', 'Personlige data' og 'Behandling' skal ha samme betydning som i GDPR.
 4. Vi er ansvarlig for personopplysningene vi behandler for å levere varer til deg.
 5. Der du leverer personopplysninger til oss slik at vi kan levere varer til deg, og vi behandler disse personopplysningene i løpet av leveringen av varene til deg, vil vi overholde våre forpliktelser pålagt av databeskyttelseslovene:
  1. før eller på tidspunktet for innsamling av personopplysninger, vil vi identifisere formålene som informasjonen samles inn for;
  2. vi vil kun behandle personopplysninger for formålene som er identifisert;
  3. vi vil respektere dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger; og
  4. vi vil implementere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger er sikre.
 6. For eventuelle forespørsler eller klager angående personvern, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på følgende e-postadresse: support@joveal.com

Uten ansvar

 1. Leverandøren utelukker ikke ansvar for: (i) enhver uredelig handling eller unnlatelse; eller (ii) for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller brudd på Leverandørens andre juridiske forpliktelser. Med forbehold om dette er Leverandøren ikke ansvarlig for (i) tap som ikke var rimelig forutsigbart for begge parter på tidspunktet da Kontrakten ble inngått, eller (ii) tap (f.eks. tapt fortjeneste) på Kundens virksomhet, handel, håndverk eller yrke som en forbruker ikke vil lide – fordi leverandøren mener at kunden ikke kjøper varene helt eller hovedsakelig for sin virksomhet, handel, håndverk eller yrke.

Bli en JOVEAL Ambassadør!

Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar teamet vårt kontakt med deg så snart som mulig.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.